Woorden zijn belangrijk

Categorie

Lespakketten

Omschrijving

Lesactiviteiten voor deze leeftijdsgroep zijn er op gericht om context te geven aan het lot en het leven van vluchtelingen, en om de situatie van vluchtelingen te linken aan hun eigen leven.

Inhoud pakket

Leerlingen worden er toe aangezet zich in te leven in de situatie van vluchtelingen en ze leren ook basisbegrippen rond het thema vluchtelingen, asiel en migratie.

Lespakketten en audiovisueel materiaal voor het ontwikkelen van sociale en emotionele vaardigheden in de klas.

•             Download de activiteitengids 12-15 jaar

•             Lesplan video-oefening Youssof Hassan 12-15 jaar

De leerlingen worden er toe aangezet om de kennis die ze opdoen, ook in het dagelijkse leven te gebruiken, zodat ze zich actief gaan afvragen hoe hun leven verbonden is met dat van asielzoekers, vluchtelingen, migranten en staatlozen in hun eigen omgeving en elders in de wereld.

Groepswerk en individuele opdrachten wisselen elkaar af zodat de leerlingen zelf kunnen studeren met de activiteitengids voor 15- tot 18-jarigen

Doelgroep

1ste en 2de graad secundair onderwijs

2de en 3de graad secundair onderwijs

Prijs

Gratis te downloaden materiaal

Locatie

In de klas

Duur

zelf te bepalen

Naar top