Het mensenrechtenkompas

Categorie

Lespakketten in het Engels

Omschrijving

Diverse lespakketten in het Engels voor de 3de graad secundair onderwijs.

Inhoud pakket

Mensenrechten worden beïnvloed door vrijwel alle menselijke activiteiten en omstandigheden.

De thema's aan de hand waarvan de activiteiten in Compass georganiseerd zijn, bieden de lezer en de begeleider essentiële achtergrondinformatie over deze thema's, meestal voldoende om de activiteiten te kunnen uitvoeren en de thema's te bespreken vanuit een mensenrechtenperspectief.

De begeleiders worden aangemoedigd om verder onderzoek te doen en aanvullende informatiebronnen te gebruiken.

Doelgroep

3de graad secundair

Prijs

Gratis te downloaden materiaal

Locatie

In de klas

Duur

Projectweek rond mensenrechten

Externe links

Naar top