Een zee van mogelijkheden

Categorie

Bundel thema water


Omschrijving

Stap voor stap onderzoeken jullie het thema water en dat kan leiden tot actie. Inspiratie vinden jullie bij het waterlied ‘Dans de water wave’, een uitneembaar gedeelte met foto’s en pictogrammen, een interview met Siska Schoeters en achtergrondinformatie over water.


Met deze themabundel breng je duurzaamheid en mondiale vorming in de klas en werk je samen aan een leefbare planeet voor iedereen!


Inhoud pakket

Samen met de kinderen onderzoek je verschillende deelthema’s: drinken, wassen, tanden poetsen, naar het toilet gaan, bij de afwas helpen, handen wassen en met water spelen.


Jullie gaan op onderzoek in eigen omgeving én in die van kinderen wereldwijd. Zo maken jullie kennis met Cynthia uit Namibië en de manier waarop zij met water omgaat en ontdekken jullie gelijkenissen en verschillen tussen watergebruik hier en elders.

Wereldwijd


Op die manier ontstaat er verbondenheid met leeftijdsgenoten in andere landen. De kinderen wisselen kennis en ervaringen uit rond alle vormen van watergebruik. Daarnaast bieden de activiteiten de kinderen veel kansen om hun mening en gevoel te uiten. Stap voor stap onderzoeken jullie het thema water en dat kan leiden tot actie.


Doelgroep

Kleuteronderwijs

oudste kleuters


Prijs

Gratis te downloade materialen + te ontlenen boek in de bib


Locatie

In de klas

Externe links

Naar top