EDO secundair onderwijs

Vanuit kennis, vaardigheden en attitudes plaatst wereldburgerschapseducatie het streven naar mondiale rechtvaardigheid als waarde centraal. Het dicteert hiermee echter niet hoe een rechtvaardige wereld er dan wel precies moet uitzien en op welke wijze dit dan wel moet worden verwezenlijkt. Dat is immers voer voor heel wat debat.

Wereldburgerschapseducatie wil net dit debat naar de voorgrond plaatsen. Het wil leerlingen warm maken om rond mondiale vragen aan de slag te gaan. Het biedt hen de noodzakelijke handvatten om goed geïnformeerd in de wereld te staan, stimuleert een respectvolle en empathische omgang met de ander, en schept handelingsperspectieven om zelf een engagement op te nemen voor meer mondiale rechtvaardigheid.

Naar top