EDO lager onderwijs

Wereldburgerschapseducatie bereidt leerlingen voor op de toekomst. “Doordat we niets als losstaand feit benaderen, leren kinderen creatief, probleemoplossend en toekomstgericht denken. We weten niet hoe de wereld er in 2030 zal uitzien, maar de waarden die onder wereldburgerschap vallen – een open kijk op de wereld, een plaats voor iedereen – zijn fundamentele waarden.”

Naar top