Bezoek aan de Oxfam wereldwinkel

Categorie

Uitstap

Omschrijving

Als FairTrade gemeente staan we in Sint-Truiden volledig achter eerlijke handel in al zijn facetten. Daarom promoten we deze reeks van 5 concreet uitgewerkte lessen van Oxfam.

De lessenreeks geeft leerlingen inzicht in de problematiek van de oneerlijke wereldhandel. Wat zijn de gevolgen voor de producent en wat hebben wij hiermee in Sint-Truiden te maken?

Inhoud pakket/box

De lessen zijn actief vormend en waar mogelijk ervaringsgericht.

De kinderen leren dat er meerdere

manieren zijn om te reageren op dit globale onrecht.

We vertrekken vanuit het concept FairTrade gemeente en eerlijke handel.

Oxfam-Wereldwinkels stelt als resultaat van de lessenreeks

twee soorten acties voor die binnen de schoolcontext opgenomen

kunnen worden:

- Zing klassikaal het lied ‘Eerlijk duurt het langst’ en post

het filmpje op de website van OxfamWereldwinkels.

- Neem met je school deel aan één van de twee scholenwedstrijden die OxfamWereldwinkels jaarlijks aanbiedt in

mei en in oktober. Deze wedstrijden bekronen de scholen

die o.a. verhoudingsgewijs het grootste aantal leerlingen

weten te prikkelen voor de wereldhandelsproblematiek.

Doelgroep

Basisonderwijs

1ste graad

2de graad

3de graad

Secundaironderwijs

1ste graad

Prijs

Gratis!

Locatie

Oxfam wereldwinkel Sint-Truiden: 011 68 09 81

Duur

5 lesuren

Externe links

Naar top