'Hoe fair is Smart'

Categorie

Lespakket


Omschrijving

We gebruiken dagelijks smartphones, laptops, tablets … zonder erbij stil te staan waar ze vandaan komen. Wist je bijvoorbeeld dat ze grondstoffen bevatten uit Latijns-Amerika en Afrika? Of dat ze worden gemaakt in fabrieken in landen als Thailand, Mexico en China?


De productie van elektronica is complex en vindt plaats in landen over heel de wereld. Onze smartphone legt dus een hele weg af voor hij bij ons terecht komt. Toch wordt een smartphone gemiddeld maar 1,5 jaar gebruikt waarna hij moet plaatsmaken voor een nieuwer model. Wanneer een smartphone wordt weggegooid, gaan ook de kostbare aanwezige materialen en het hele productieproces eraan verbonden verloren. Tijd dus dat we ons bewust worden van de waarde van een smartphone en de verschillende stappen die een toestel ondergaat.


Inhoud pakket

Aan de hand van de lesmap ‘Hoe Fair is Smart?’ ontdekken leerlingen uit het secundair het verhaal achter de toestellen: van grondstof en productie tot levering in de winkel. Deze lesmap gaat dieper in op de verschillende aspecten van het proces en behandelt zowel de ontginning van grondstoffen en de productie van ICT, als de arbeidsomstandigheden waarin dit gebeurt en de milieu-impact die het hele productieproces teweegbrengt.


Deze lesmap bevat verschillende opdrachten. Die kan je als leerkracht gebruiken om de impact van het gebruik van de smartphone te bespreken in de klas, en hierdoor de link te leggen naar de productie van elektronica in het algemeen. De opdrachten laten een eigen interpretatie toe. De opdrachten zijn bruikbaar in verschillende vakken of binnen vakoverschrijdende projecten. Voor een aantal opdrachten zijn werkbladen uitgewerkt.


Doelgroep

Secundair onderwijs 2de en 3de graad


Prijs

Gratis te downloaden lesmap!


Locatie

In de klas


Duur

1u30

Je kan de lesmap gebruiken voor zowel een minimale bespreking van het thema als een meer verdiepende aanpak ervan.

Externe links

Naar top